ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εγκαταστήστε τις εφαρμογές μας στο κινητό σας και περιηγηθείτε στο επαυξημένο περιεχόμενο των εκθέσεων μας.

Εξερευνήστε τα κινητά και ακίνητα μνημεία που μαρτυρούν την πλούσια ιστορία και πολιτισμό της Κρήτης μέσα από την διαδραστική μας εφαρμογή.

Εξερευνήστε το χρονολογικό πίνακα από τη Νεολιθική εποχή μέχρι την Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο.