ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

Ανασκαφική ομάδα σε δράση

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων και κάθε ομάδα παίρνει ένα όνομα, έχοντας στη διάθεσή της ένα τάμπλετ.

Εμφανίζονται στις οθόνες διαφορετικοί αρχαιολογικοί χώροι και κάθε ομάδα διαλέγει ένα χώρο ανασκαφής.

Τα μέλη της κάθε ομάδας αναλαμβάνουν ρόλους αρχαιολόγου, εργατοτεχνίτη, τοπογράφου, συντηρητή, σχεδιαστή και τους δίνονται τα ψηφιακά τους εργαλεία.

Κατά τη διάρκεια της ψηφιακής ανασκαφής ο καθένας θα πράττει σύμφωνα με τον ρόλο που έχει αναλάβει και σταδιακά θα εμφανίζονται οι διαφορετικοί χώροι: εστίασης, θρησκευτικής χρήσης, αποθήκες, εργαστήρια κλπ. και θα γίνεται η ανασύνθεσή τους.  Κάθε ομάδα βγάζει τα συμπεράσματά της και τα «δημοσιεύει» με μια περίληψη στις υπόλοιπες ομάδες.

Τα κλειδιά των Ιερών

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων και κάθε ομάδα παίρνει ένα όνομα, έχοντας στη διάθεσή της ένα τάμπλετ.

Η κάθε ομάδα έχει ως αποστολή να ξεκλειδώσει τους ιερούς χώρους που εμφανίζονται με την εύρεση τριών σχετικών αντικειμένων με τον εκάστοτε χώρο λατρείας.

Νικήτρια ομάδα θα είναι αυτή που θα φτάσει πιο σύντομα στον στόχο, να ξεκλειδώσει τις τέσσερις πύλες των ιερών.

Τα παιδιά καλούνται να συλλέξουν στη συσκευή τους πληροφορίες που σχετίζονται με τα συνολικά 12 αυτά αντικείμενα. Μπορεί να δίνονται είτε ως κομμάτι μιας ιστορίας, είτε ως ένας γρίφος. Καλούνται να συνδέσουν ένα ψηφιακό αντικείμενο όπως ήχο, κείμενο, εικόνα επίσης με ένα φυσικό αντικείμενο, μετά από συγκεκριμένες οδηγίες.

Κλείστε θέση

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.